Giáo trình Trình biên dịch – Nhiều tác giả, 207 Trang

 

Để máy tính có thể hiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao, ta cần phải có một trình biên dịchthực hiện việc chuyển đổi chương trình đó sang chương trình ở dạng ngôn ngữ đích. Chương này trình bày một cách tổng quan về cấu trúc của một trình biên dịch và mối liên hệ giữa nó với các thành phần khác – “họ hàng” của nó – như bộ tiền xử lý, bộ tải và soạn thảo liên kết,v.v. Cấu trúc của trình biên dịch được mô tả trong chương là một cấu trúc mức quan niệm bao gồm các giai đoạn: Phân tích từ vựng, Phân tích cú pháp, Phân tích ngữ nghĩa, Sinh mã trung gian, Tối ưu mã và Sinh mã đích.

Mục tiêu cần đạt:

Sau khi học xong chương này, sinh viên phải nắm được một cách tổng quan về nhiệm vụ của các thành phần của một trình biên dịch, mối liên hệ giữa các thành phần đó và môi trường nơi trình biên dịch thực hiện công việc của nó.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.76 MB

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?mdayvzl1rz2wit5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *