Quy hoạch tuyến tính – Lê Đức Thắng, 122 Trang

Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính
Chương i : lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính
I- giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính
Ii- định nghĩa và những kết quả cơ bản
Iii- một ví dụ mở đầu
Iv- dấu hiệu tối ưu
Chương ii : giải thuật đơn hình
I- giải thuật đơn hình cơ bản
Ii- giải thuật đơn hình cải tiến
Iii- phương pháp biến giả cải biên
Chương iii : bài toán đối ngẫu
I- khái niệm về đối ngẫu
Ii- giải thuật đối ngẫu
Chương iv : ứng dụng quy hoạch tuyến tính
I- mở đầu
Ii- bài toán trò chơi
Iii- bài toán vận tải
Iv- bài toán dòng trên mạng
V- quy hoạch nguyên

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Đức Thắng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.73 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?6tnp1wbk5qe
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *