Nền tảng hệ thống máy tính – ĐH Duy Tân

I.1. Giới thiệu chung    5
I.2. Khái niệm về hệ điều hành    6
I.3. Phân loại hệ điều hành    11
I.4. Các thành phần của hệ điều hành    12
I.5. Cấu trúc hệ điều hành    15
Ii.1.khái niệm về tiến trình (process)    21
Ii.2.khái niệm về tiểu trình (thread)    25
Ii.3.điều phối tiến trình (cpu scheduler)    26
Ii.3.4. Các chiến lược điều phối    30
Ii.4.liên lạc giữa các tiến trình    38
Ii.5.đồng bộ hóa giữa các tiến trình:    41
Ii.6.bế tắc và chống bế tắc (deadlock)    53
Iii.1.các khái niệm cơ bản    61
Iii.2.các cấu trúc chương trình    63
Iii.3.các chiến lược quản lý bộ nhớ    66
Iii.4.bộ nhớ ảo (virtual memory)    70
Iv.1. Quản lý vào/ra    79
Iv.2.quản lý hệ thống tập tin    82
Iv.3.quản lý tập tin trongms-dos    90

 

Nguồn : Internet
Tác giả : ĐH Duy Tân
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 1.00 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?djzmmdgmmwk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.