Giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn _ tài liệu cho ngành kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được …

More

Lựa chọn kích thước hình học tối ưu trong lắp ghép puly với trục dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) bằng phần mềm ANSYS

Bài báo đề xuất phương pháp nghiên cứu hình dạng hợp lý của puly với trục chịu ứng suất thay đổi theo thời gian cho các thiết kế điển hình dựa vào mô hình hóa myas tính bằng phương pháp phần tử hữu hạ. Phần mềm ANSYS được sử dụng để phân tích trạng thái …

More

Báo cáo luận văn ANSYS

Cả hai loại nón hiện có trên thị trường của Protec đạt chất lượng theo TCVN 5756-2001. Khi ở cùng một vận tốc rơi thì loại nón che cả đầu và tai có khả năng bảo vệ tốt hơn so với loại nón nửa đầu. Ứng dụng kết quả bài toán là có thể kiểm …

More

Tự học ANSYS

  Ansys được tạo ra để xử lý những bài toán dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các kết cấu tấm,màng mỏng,hay động lực,va chạm mềm trên kết cấu… Tính mô hình hóa của ansys về phần tử hữu hạn thực sự rất mạnh,Giải quyết được những bài toán cơ học phức tạp,phù hợp cho …

More

Hưỡng dẫn cài ANSYS 8.0

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay Revit….Tuy nhiên,với những dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các kết cấu tấm,màng mỏng,hay động lực,va chạm mềm trên kết cấu….Thì các phần mềm thông dụng hiện nay gần như…bó tay.và …

More

Cài đặt ANSYS 14

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay Revit….Tuy nhiên,với những dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các kết cấu tấm,màng mỏng,hay động lực,va chạm mềm trên kết cấu….Thì các phần mềm thông dụng hiện nay gần như…bó tay.và …

More

Thực Hành ANSYS

Ansys cung cấp phương pháp giải các bài toán cơ với nhiều dạng mô hình vật liệu khác nhau :Đàn hồi tuyền tính,đàn hồi phi tuyến tính,Đàn dẻo,đàn nhớt,dẻo,dẻo nhớt,chảy dẻo ,vật liệu siêu đàn hồi,siêu dẻo,các chất lỏng và chất khí… Vậy chúng ta hãy cùng thực hành với một số bài tập để …

More

Hướng dẫn cài ANSYS 7.0

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay Revit….Tuy nhiên,với những dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các kết cấu tấm,màng mỏng,hay động lực,va chạm mềm trên kết cấu….Thì các phần mềm thông dụng hiện nay gần như…bó tay.và …

More