Sổ tay hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop 2007 – Vũ Trường An

  Cuốn sách là tổng hợp của hơn 450 bài viết về đồ họa của các tác giả Việt Nam và nước ngoài. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn “Sổ tay Photoshop” của hai tác giả Nguyễn Quang Duy,Lương Thiên Khôi đã được chỉnh sửa lại cấu trúc và bổ xung thêm trên 250 bài viết mới …

More