Kinh tế

Luận văn: Tình hình thực trạng kinh doanh của công ty dầu khí petrolimex

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm…

Read More »

Luận văn: Tình hình huy động vốn đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt Nam

Bước vào thế kỷ XXI, trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá, các nền kinh tế diễn ra…

Read More »

Luận văn: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Thăm dò khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt nam giai đoạn từ năm 2002 đến 2020

“Không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội” là qui luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội…

Read More »

Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn Hà Nội tại Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2

Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức…

Read More »

Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp”

Trong bối cảnh của nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay một doanh nghiệp muốn thành công…

Read More »

Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và…

Read More »

Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau nhằm tạo thế…

Read More »

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cơ điện Trần Phú

Trong những năm gần đây, với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, chính sách đổi mới,…

Read More »

Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), cơ chế quản lý kinh tế nước ta có…

Read More »

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay và thực hiện nền kinh tế mở, cụ thể là Đại hội…

Read More »

“Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU Chương I: Giới thiệu chung về công ty Vật liệu Nổ công nghiệp 5 I. Sơ lược…

Read More »

Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội

Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử…

Read More »

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75

Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là…

Read More »

ột số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại “Công ty Cơ Khí Hà Nội

Trong quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng cả về tốc độ…

Read More »

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm

Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu…

Read More »

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo…

Read More »

“Phân tích thị trường và các giải pháp marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khỏch hàng về sản phẩm săm, lốp xe mỏy Cụng ty Cao su Sao vàng

Vấn đề kinh doanh ngày nay khụng chỉ đơn giản được giải quyết bằng triết lý kinh doanh theo sản…

Read More »

Nêu ra một số định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi tích…

Read More »

Vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm Du lịch Hà Nội

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn tồn và phát triển đều…

Read More »

Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam

Hoạt động trong cơ chế thị trường không phải tất cả các doanh nghiệp đều có các điều kiện kinh…

Read More »
Back to top button