LV_Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn lactic có hoạt tính sinh học và chế phẩm tỏi trong sản xuất thịt lên men ( nem chua – xúc xích lên men)

Sản phẩm thịt lên men được biết đến từ lâu nhờ việc bổ sung muối và đường vào thịt để thu được một loại sản phẩm ăn ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Thực tế việc bổ xung này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển một vài loài vi sinh vật …

More

LV_Nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước bãi rác Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội.

1.Chúng tôi đã chế thử màng lọc bia từ CA với đế vải và không có đế vải. – Khi tăng nồng độ chất tạo màng thì màng sẽ ít xốp hơn, chiều dày lớp hoạt động tăng lên, do đó độ lưu giữ tăng và năng suất lọc giảm xuống. – Màng lọc làm …

More

LV_Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát v

Trồng dâu là để lấy lá nuôi tằm. Cây dâu là thức ăn duy nhất của tằm BomByx mori L. Lá dâu chứa đựng các chất dinh dưỡng cần thiết cho con tằm như protein, lipit, gluxit, chất khoáng, vitamin…Protein trong lá dâu là nguồn dinh dưỡng để con tằm tổng hợp nên sợi tơ. …

More

LV_nghiên cứu mối Quan hệ giữa teaflavin và Tearubigin trong chè đen theo phương pháp OTD đến chất lượng chè

Chè là một đồ uống lí tưởng và có nhiều giá trị vè dược liệu. Hỗn hợp Tamin chứa trong chè có khả năng giả khát , chữa một số bệnh về đường ruột như tả, lị , thương hàn…Theo M.N Zaprometop thì Catethin trong chè có tác dụng thông các mao mạch, Cafein và …

More

LV_Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng container tại Công ty Dịch vụ Vận tải Trung ương

Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 Đảng CSVN năm 1986, cả nước ta bắt tay vào công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới quản lý kinh tế, xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng l•nh đạo, …

More

LV_Nhà máy Ôtô Cổ Loa – Mêkông

Việt Nam ta là một nước đang phát triển với tốc độ phát triển cao va ổn định .Chúng ta đang từng bước CNH-HĐH từng bước đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.Từ một nước nông nghiệp lạc hâu ta đang dần chuyển đổi cơ cấu thành một nước phát triển …

More