Đo lường

Bài Giảng Dung Sai Lắp Ghép – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Yến, 36 Trang

  Chương 1 – Những vấn đề cơ bản dùng trong dung sai lắp ghép Chương 2 – Dung sai…

Read More »

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường – Ts.Ninh Đức Tốn, 217 Trang

  Việc tổ chức biên soạn và xuất bản một số giáo trình phục vụ cho đào tạo các chuyên…

Read More »

Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép – Ninh Đức Tốn, 312 Trang

  Cuốn sách Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép giới thiệu một cách có hệ thống và đầy đủ các…

Read More »

Giáo Trình Dung Sai Lắp Ghép – Nguyễn Dần | Nguyễn Hữu Thường

  Chương 1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa – Khái niệm về tính đổi lẫn…

Read More »

Giáo Trình Kỹ Thuật Đo – Dương Hữu Phước

Chương 1. Khái niệm về đo lường 1.1 khái niệm về đo lường 1.2 đại lượng đo lường 1.3 chức…

Read More »
Back to top button