Giáo trình Inventor căn bản

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Giáo trình Inventor 2008

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2008 Link Mediafire – Bấm like để thấy link cũng …

More

Giáo trình Inventor

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Hướng dẫn inventor 2008

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2008 Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như …

More

Hướng dẫn học Inventor

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Giáo trình inventor 2010

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2010 Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như …

More

Giáo trình Inventor Slide

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2010 Slideshow Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Hướng dẫn cài đặt Inventor 2011

Autodesk Inventor Professional 2011 & AutoCAD Mechanical 2011 (crack 2012 cũng không có gì khác) Download: Link Mediafire – Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/?nntdhz5n1cu [/like-gate] Phần mềm Torrent Links gồm cả 2 bản dành cho hệ điều hành 32bit và 64bit dung lượng 17GB. *Hướng dẫn cài …

More

Hướng dẫn học Inventor bằng bài tập

Bài 1 -Tạo Sketch trên XY Plane Có 2 cách tạo Sketch trong Inventor *Cách 1 -Click lệnh Create 2D Sketch trên Sketch Menu , sau đó Click vào mặt phẳng XY Plane để tạo Sketch như hình : *Cách 2 – Click chọn Xy plane trên Feature Manger , sau đó rê chuột vào mặt phẳng trên vùng đồ họa , click vào biểu tượng Create Sketch như hình -Click lệnh Line trên Sketch Menu vẽ biên dạng …

More

Hướng dẫn Inventor căn bản

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor căn bản Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Bài tập lắp ráp Inventor

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài tập lắp ráp Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Bài tập Inventor 2014

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài tập Autodesk Inventor 2014 Link – Bấm like để thấy link cũng như …

More