Bài giảng Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất

Untitled

•Các thực thể địa chất tồn tại trong tự nhiên có hình thái và kích thước khác nhau nhưng có thể quy về ba dạng sau:
•Phát triển theo ba chiều (các khối magma xâm nhập)
•Phát triển theo hai chiều (các lớp đá trầm tích, các bề mặt đứt gãy,…)
•Phát triển theo một chiều (các trục tinh thể, đường trượt, giao cắt của mặt lớp, mặt đứt gãy,…)
•Tương ứng với các thực thể trên là các dạng cấu tạo khối, cấu tạo mặt và cấu tạo đường.
•Một cấu tạo khối thực chất là sự kết hợp của nhiều câu tạo mặt mà thành. Vì vậy nghiên cứu cấu tạo khối có thể quy đổi về nghiên cứu các cấu tạo mặt thành phần
•Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin thì ngày nay nghiên cứu các cấu tạo này trở lên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều thông qua mô hình hóa

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/oq2seuxh3qwycdx/cac_dang_cau_tao_6EMFYxbroQ_20130718084404_169747.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *