Bài Giảng Hệ Điều Hành Unix_Linux – Nhiều Tác Giả, 242 Trang

 

http://www.thuvienso.info CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNIX/ LINUX 6
1. Lịch sử phát triển của Unix 6
2. Lịch sử phát triển của Linux 8
2.1 Một số đặc điểm chính của Linux 10
2.2 Các thành phần chính của hệ điều hành Linux 13
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE TRONG LINUX 20
1. Các kiểu file có trong Linux 20
2. Quy ước tên file trong Linux 21
3. Cấu trúc hệ thống file của Linux 22
4. Cấu trúc cây thư mục của hệ thống file trong Linux 26
5. Các file chuẩn vào /ra trên Linux 28
CHƯƠNG 3: THAO TÁC TRÊN HỆ THỐNG FILE CỦA UNIX 
1. Quản lý quyền truy cập hệ thống file 31
2. Nhóm lệnh quản lý quyền thâm nhập file 34
3. Các lệnh thao tác trên thư mục 38
4. Các lệnh thao tác trên file 40
5. Các lệnh và tiện ích hệ thống 68
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH TRONG LINUX 98
1. LẬP TRÌNH SHELL 98
2. LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX 153
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG LINUX 
1. Quản lý tiến trình 187
2. Các lệnh cơ bản trong quản lý tiến trình 189
3. Quản trị hệ thống 197
4. Quản trị người dùng 200
5. Quản trị tài nguyên 209
6 Truyền thông trong Linux 213

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.1MB

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?cndd4ubf2vskm6s

[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *