Bài giảng lập trình C trên Windows – Trần Minh Thái, 69 Trang

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mở đầu

2. Các thư viện lập trình của Windows

3. Các khái niệm cơ bản

4. Lập trình sự kiện (Even driven programming

5. Các thành phần giao diện đồ họa (GUI)

6. Cấu trúc chương trình C for Win

7. Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng

8. Một số quy ước đặt tên

9. Ví dụ

10. Tài nguyên của ứng dụng (Resources)

11. Một số kiểu dữ liệu mới

12. Phân tích, tìm hiểu source code của project

Bài 2: PAINT VÀ REPAINT

1. Giới thiệu

2. Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface

3. Một số hàm đồ họa cơ sở

4. Kết luận

Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU

1. Bàn phím

2. Thiết bị chuột

3. Timer

Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN

1. Hộp thoại

2. Menu

Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN

1. Hiển thị văn bản

2. Định dạng văn bản

3. Sử dụng font

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Minh Thái
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.03 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://mediafire.com/?myzqmdmk4yt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *