Bài Giảng Lập Trình Windows – Ths.Nguyễn Hạnh Phúc (Book+Code)

 

http://www.thuvienso.info Phần I: Giới thiệu chung về các bài thực hành – thí nghiệm
1. Mục tiêu
2. Yêu cầu về phòng thực hành
3. Tiến độ và thời lượng thực hành
4. Phương pháp đánh giá thực hành
5. Công tác chuẩn bị của sinh viên
6. Tài liệu  tham khảo
Phần II: Nội dung chi tiết các bài THTN
Bài 1: Ví dụ đầu tiên 

1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 2: Quản lý file và thư mục 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 3: Hệ thống CSDL Registry 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 4: Quản lý tiến trình và luồng 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 5: Các dịch vụ của Windows 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 6: Lập trình Socket 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình
Bài 7: Thư viện DLL 
1. Mục tiêu
2. Công tác chuẩn bị của sinh viên
3. Trang thiết bị cần thiết
4. Các nội dung qui trình

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hạnh Phúc
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 24.9MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?cos9gxd7xzkksz1
[/like-gate]

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *