Bài Giảng Môn Học Lập Trình Mạng – Lê Anh Tú, 115 Trang

Chương 1- Mở đầu 
1.1. Mạng máy tính và lịch sử phát triển .
1.2. Mô hình WWW (world wide web) và các dịch vụ liên quan .
1.3. Thế nào là trang web tĩnh, trang web động .
1.4. Các bước phát triển của web .
1.5. Các công cụ và công nghệ thiết kế web .
Chương 2- Ngôn ngữ HTML .
2.1. Thẻ (tag) HTML là gì? .
2.2. Cấu trúc của một trang HTML .
2.3. Các thẻ định cấu trúc tài liệu .
2.4. Các thẻ định dạng .
2.5. Thẻ tạo link (liên kết)
2.6. Thẻ tạo frame (khung)
2.7. Thẻ tạo Form .
Chương 3- Ngôn ngữ kịch bản Javascript .
3.1. Tổng quan về JavaScript
3.2. Nhúng JavaScript vào trang tài liệu HTML
3.3. Hiển thị dòng Text
3.4. Giao tiếp với người sử dụng .
3.5. Khai báo biến
3.6. Kiểu dữ liệu
3.7. Các toán tử
Chương 4- Lập trình web động với ASP (Active Server Page) 
4.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP
4.2. Web Server IIS
4.3. Cài đặt và chạy ứng dụng ASP đầu tiên
4.4. Tóm tắt các cú pháp VBScript
4.5. Các đối tượng căn bản

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Anh Tú
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.53MB

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?3bd5v8znad84162
[/like-gate]

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *