Bài giảng Quang điện tử và quang điện – Ts.Nguyễn Văn Cường, 56 Trang

Chương 1 : Cơ sở quang điện tử

– Một số khái niệm cơ bản

– Các dụng cụ giao thoa và nhiễu xạ

– Các lớp phủ và các dụng cụ

– Các bộ phân cực

– Bức xạ và bức xạ kế

Chương 2 : Phép trắc quang, đèn nóng sáng và đèn khí

– Đèn nóng sáng

– Đèn khí

Chương 3 : Laser

– Laser khí

– Các nguyên lý Laser tổng quát

Chương 4 : Photodetectors

– Thermal detectors

– PN Junction dectectors

Chương 5 : Một số kinh kiện quang điện tử thông dụng

– Radiating diodes and display devices

– Tinh thể lỏng và đèn điện phát quang

– Phototransistors và Opto-Isolators

Chương 6 : Cáp quang

– Truyền sóng trong cáp sợi quang

– Các đăng trưng và các thông số cơ bản

– Communications links

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Văn Cường
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 692.83 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?190rg7ozs1r50si
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *