Bài Tập Lý Thuyết Đồ Thị – Gv. Nguyễn Ngoc Trung, 10 Trang

 

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ (31 bài tập)
Chương 2. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ (16 bài tập)
Chương 3. ĐỒ THỊ EULER – ĐỒ THỊ HAMILTON (11 bài tập)
Chương 4. ĐỒ THỊ PHẲNG – BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ (22 bài tập)
Chương 5. CÂY (14 bài tập)
Chương 6. BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT (7 bài tập)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Ngoc Trung
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 759KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?470k0mc5200q74t
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *