Các công nghệ sử dụng trong CSDL phân tán & Oracle, 89 Trang

 

Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhưng được trải trên các vị trí khác nhau và chúng có thể kết nối với nhau thông qua một mạng thông tin dữ liệu. Có hai điểm quan trọng được nêu ra trong định nghĩa là:

– Phân tán: Dữ liệu không cư trú trên một vị trí, mà được phân bố rộng khắp trên nhiều máy tính đặt tại nhiều vị trí khác nhau.

– Tương quan logic: Dữ liệu có một số các thuộc tính ràng buộc chúng với nhau, điều này giúp chúng ta có thể phân biệt một CSDL phân tán với một tập hợp CSDL cục bộ, các tệp cư trú tại các vị trí khác nhau, hay hệ thống CSDL phân quyền trong một mạng máy tính.

Hệ thống mạng thông tin cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu, vì vậy nưgời sử dụng hoặc ứng dụng ở vị trí A đều có thể truy cập hay cập nhật dữ liệu tại vị trí B. Các vị trí của một hệ thống phân tán có thể trải rộng trên một khu vực lớn (toàn thế giới) hoặc một phạm vi hẹp (toà nhà). Cũng như vậy máy tính ở các vị trí phân tán có thể là bất cứ loại nào, từ micro-computer cho đếnsupercomputer.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 479.46 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?q2mjlmjwn2k
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *