Các Quá Trình và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp, 345 Trang

http://www.thuvienso.info Công nghệ sinh học hiện là một trong những ngành khoa học ưu tiên của thế giới. Công nghệ sinh học đã, đang và sẽ đem lại những tác động hết sức cơ bản trong sản xuất, đời sống, trong việc bảo vệ lâu dài môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của Trái đất. Việt Nam đã có những quyết định quan trọng về vấn đề này trong việc đào tạo nhân lực và hình thành chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học cấp nhà nước.
Cuốn sách “Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp” sẽ cung cấp cho sinh viên, học viên sau đại học và các cán bộ nghiên cứu của nhiều lĩnh vực những kiến thức cơ bản và những thiết bị quan trọng nhằm sản xuất ra những sản phẩm chủ yếu trong ngành công nghệ sinh học. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng cuốn sách sẽ thích hợp với nhu cầu của cộng đồng Việt Nam trong một lĩnh vực khoa học đang có bước phát triển mạnh mẽ, mà các nước đang phát triển sử dụng để hoạch định chiến lược và định hướng ưu tiên trong sự phát triển kinh tế – xã hội.
Tác giả xin cảm ơn giảng viên cao cấp Phạm Văn Song – Đại học Đà Nẵng đã dành nhiều thời gian để chỉnh lý nội dung. Trân trọng cảm ơn ông Giám đốc và Ban biên tập sách Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã tạo điều kiện sớm cho ra mắt bạn đọc cuốn sách này.
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh vật
Chương 2: Các sơ đồ thiết bị – dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật
Chương 3: Thiết bị vận chuyển
Chương 4: Máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Chương 5: Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng
Chương 6: Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng
Chương 7: Thiết bị tiệt trùng không khí
Chương 8: Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh
Chương 9: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn
Chương 10: Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng
Chương 11: Thiết bị phân chia pha lỏng và pha rắn
Chương 12: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hóa sinh học bằng màng mỏng
Chương 13: Thiết bị sấy
Chương 14: Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viền và tạo màng bao siêu mỏng
Chương 15: Máy điện di
Chương 16: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy vi sinh

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Văn Hoàng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?l1d9br9a6as6sdk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *