Cad cam trong thiết kế và chế tạo

Giáo trình gồm 2 phần

Phần 1: Cơ sở CAD/CAM

Phần 2: Làm việc với AutoCAD

Nội dung phần 1

* Chương 1: Cơ sở CAD/CAM
* Chương 2: Vẽ trong không gian 2D
* Chương 3: Vẽ và thiết lập mô hình 3D
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ah1pk380v9s6t0w
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *