Chuyên đề công nghệ CNC

Chuyên đề công nghệ CNC

 

MỤC LỤC
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………………. 1
A. Tổng quan về Máy gia công CNC…………………………………………………………………………. 3
I. NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY CNC ………………………….. ….. 3
II. KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA MÁY CNC ………………………….. ………………………….. ……… 4
B. Kết cấu phần Cơ khí ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……… 5
I. THÂN MÁY VÀ ĐẾ MÁY ………………………….. ………………………….. ……………………… 5
II. BÀN MÁY_BÀN XOAY ………………………………………………………………………………… 5
III. CỤM TRỤC CHÍNH……………………………………………………………………………………. 10
3.1. Nguồn động lực điều khiển trục chính………………………….. ………………………….. … 10
3.2. Các dạng điều khiển trục chính ………………………………………………………………….. 10
IV. BĂNG DẪNHƯỚNG ………………………….. ………………………….. ………………………… 11
V. TRỤC VÍT ME ĐAI ỐC BI……………………………………………………………………………. 11
5.1. Giới thiệu chung ………………………………………………………. ………………………….. … 11
5.2. Kết cấu bộ truyền vít me đai ốc bi………………………………………………………………. 12
VI. Ổ TÍCH DỤNG CỤ………………………………………………………. ………………………….. … 15
VII. CÁC XÍCH ĐỘNG CỦA MÁY CNC ……………………………………………………………. 16
C. Kết cấu phần điều khiển………………………….. ………………………………………………………… 18
I. CÁC CỤM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRÊN MÁY CNC…………………………………………. 18
1.1. Cụm điều khiển máy MCU (Machine Control Unit)………………………………………. 18
1.2. Cụm dẫn động (Driving Unit) ……………………………………………………………………. 18
II. CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ TRÊN MÁY CNC ……………………………………………………….. 19
2.1. Động cơ 1 chiều………………………………………………………………………………………. 19
2.2. Động cơ xoay chiều ………………………….. ………………………….. ………………………… 19
2.3. Động cơ bước ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 19
2.4. Động cơ servo………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 20
2.5. Động cơ servo thủy lực ………………………….. ………………………….. ……………………. 24
III. ENCODER ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 25

3.1. Khái niệm chung………………………………………………………. ………………………….. … 25
3.2. Phân loại………………………………………………………………………………………………… 25
IV. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CNC ………………………….. ……………. 28
4.1. Khái niệm hệ điều khiển số ……………………………………………………………………….. 28
4.2. Các dạng điều khiển số ………………………….. ………………………….. ……………………. 28
4.3. Hệ điều khiển CNC( Computer Numerical Control) ………………………………………. 30
V. MÀN HÌNH VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN ……………………………………………………………. 34
VI. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH …………………………………………………………………………… 34
D. Giới thiệu về một số máy CNC …………………………………………………………………………… 35
I. MÁY PHAY CNC: SERIAL KDVM -L …………………………………………………………… 35
1.1. Đặc tính kỹ thuật ………………………….. ………………………………………………………… 35
1.2. Thông số kỹ thuật …………………………………………………………………………………… 36
II. MÁY TIỆN CNC –SERIAL:PDL-T6/8 ……………………………………………………………. 37
2.1. Đặc tính kỹ thuật ………………………….. ………………………………………………………… 37
2.2. Thông số kỹ thuật ……………………………………………………………………………………. 37
III. GIA CÔNG BẲNG TIA LỬA ĐIỆN………………………………………………………………. 38
3.1. Tổng quan về Gia công bằng tia lửa điện ………………………….. ………………………… 38
3.2. Khái Niệm ………………………………………………………. ………………………….. ………… 38
3.3. Các Phương pháp gia công bằng tia lửa điện ………………………….. ……………………. 39
3.4. Cơ sở công nghệ của quá trình gia công bằng tia lửa điện ………………………………. 40
3.5. Các thông số của quá trình gia công ……………………………………………………………. 42
3.6. Phương pháp gia công xung định h ình ………………………………………………………… 44
3.7. Máy gia công bằng tia lửa điện CNC-EB600L(S.F) ………………………………………. 44
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?xh03n96aqamb4qt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *