CƠ SỞ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG NGÀNH CƠ KHÍ

Phần 1. Điều khiển tự động
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động
Chương 2. Mô tả toán học của phần tử và hệ thống điều khiển
Chương 3. Các khâu động học của hệ thống điều khiển
Chương 4. Biến đổi Laplace
Chương 5. Ổn định của hệ thống điều khiển

Phần II. Điều chỉnh tự động
Chương 6. Tổng quan về điều chỉnh tự động
Phần III. Cơ khí hoá, tự động hoá và dây truyền tự động
Chương 7. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của tự động hoá
Chương 8. Hiệu quả kinh tế trong tự động hoá
Chương 9. Cơ khí hoá trong ngành cơ khí
Chương 10. Đường dây tự động

Phần IV. Bài tập ứng dụng
Chương 11. Bài tập về điều chỉnh
Chương 12. Bài tập về ổn định trong điều chỉnh
Chương 13. Hệ thống điều khiển bằng dầu ép
Chương 14. Câu hỏi gợi ý thi phần đường dây tự động
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?vsfw7egldwe3l38
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *