Công nghệ kim loại 3, Hàn và cắt kim loại – Đinh Minh Diệm, 118 Trang

zxc
Chương I : HÀN KIM LOẠI
1.1 Khái niệm chung về hàn kim loại
1.2 Phân loại các phương pháp hàn 
Chương II QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY
2.1 Quá trình luyện kim khi hàn
2.2 Vũng hàn & những đặc điẻm của nó
2.3 Tổ chức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn
Chương 3 HÀN HỒ QUANG TAY
3.1 – Hồ quang hàn và những đặc điểm của nó
3.2 – Ảnh hưởng của điện từ trường đối với hồ quang khi hàn
3.3 – Phân loại hàn hồ quang .
3.4 – Nguồn điện hàn và máy hàn
3.5 – Điện cực hàn .
3.6 – Quá trình nóng chảy & dịch chuyển kim loại khi hàn
3.7 – Công nghệ hàn hồ quang .
3.8 – Kỹ thuật hàn .
3.9 . Hàn hồ quang bán tự động và tự động .
Chương 4 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ
4.1 – Giới thiệu chung .
4.2 – Vật liệu hàn khí .
4.2.1 Khí ôxy kỹ thuật .
4.2.2 Khí axêtylen
4.2.3 Các loại vật liệu khác .
4.3 – Ngọn lữa hàn khí & ứng dụng của chúng .
4.4 – Thiết bị hàn khí .
4.5 – Công nghệ và kỹ thuật hàn khí .
4.6 – Cắt kim loại bằng khí .
Chương 5 HÀN TIẾP XÚC
5.1 – Sự hình thành mối hàn khi hàn tiếp xúc.
5.2 – Hàn tiếp xúc giáp mối
5.3 – Hàn điểm . .
5.4 – Hàn đường . .
Chương 6 KHUYẾT TẬT MỐI HÀN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
6.1 Chất lượng của mối hàn
6.2 Khuyết tật của mối hàn
6.3 Các phương pháp kiểm tra
6.3 Các biện pháp giảm ứng suất cho mối hàn

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đinh Minh Diệm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?y2nvzywhmoj
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *