Đào tạo kỹ thuật viên ô tô cao cấp: Kiến thức cơ bản về điện tử

 

Bố cục của chương

Chương này giải thích các kiến thức cơ bản về điện tử

  • Mô tả
  • Chất bán dẫn
  • Điốt
  • Transito
  • Nhiệt điện trở
  • Các phần tử khác
  • IC (Mạch tích hợp)
  • Máy vi tính
  • Untitled
Các điện tử cực kỳ nhỏ, là các hạt tích điện âm chuyển động quanh một hạt nhân. Các proton trong hạt nhân này tích điện dương Điện tử học là khoa học hoặc công nghệ đề cập đến các chức năng của điện tử, cũng như việc phát triển và ứng dụng của các bộ phận, các mạch, và các thiết bị liên quan đến công nghệ này. (Các transito, điốt, IC (các mạch tích hợp) và các bộ vi xử lý là một số ví dụ về các ứng dụng). Các IC và các bộ vi xử lý gồm có các bộ phận điện tử như các transito và các điốt. Hạt nhân. Các thiết bị điện tử này đã thay thế nhiều thiết bị cơ khí trong quá khứ. Các thiết bị điện tửcó thể được thiết kế có nhiều chức năng hơn và nhỏ gọn hơn các thiết bị cơ khí

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/tk5f9s4tnz9esl6/kien_thu_co_ban_ve_dien_2_23t_OMsyDdxuvN_20130715101829_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *