Đào Tạo Từ Xa: Hệ Điều Hành – Trần Hạnh Nhi Lê Khắc Nhiên Ân

– Bài 1 Tổng quan về hệ điều hành
– Bài 2 Các mô hình xử lý đồng hành
– Bài 3 Quản lý tiến trình
– Bài 4 Liên lạc giữa các tiến trình
– Bài 5 Các giải pháp đồng bộ hóa
– Bài 6 Quản lý bộ nhớ
– Bài 7 Bộ nhớ ảo
– Bài 8 Hệ thống quản lý tập tin
– Bài 9 Các phương pháp cài đặt HTQLTT
– Bài 10 Giới thiệu một số hệ thống tập tin
– Bài 11 Hệ thống quản lý nhập xuất
– Bài 12 Giới thiệu một số hệ thống nhập xuất
– Bài 13 Bảo vệ và an toàn hệ thống
– Bài 14 Hệ điều hành Windows NT
– Bài 15 Hệ điều hành Linux

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Hạnh Nhi
Kiểu tập tin : HTM
Độ lớn tập tin : 13MB

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?5es9v2suu6bwguk
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *