[Đề tài] Giao thức TCP-IP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau

_ Giao thức Mạng TCP/IP
_ Giới thiệu và khái quát :
– Lịch sử của TCP/IP Internet.
– Các đặc tính của TCP/IP.
– Các dịch vụ của Internet.
– Các tài liệu chuẩn về TCP/IP.
– Sự phát triển tương lai và công nghệ.
_ Cấu trúc phân tầng của mô hình TCP/IP:
– Cấu trúc của mô hình TCP/IP.
– Tầng tiếp cận mạng.
– Tầng Internet.
– Tầng vận tải.
– Tầng ứng dụng.
– Hai biên quan trọng trong mô hình TCP/IP.
– Nhu cầu liên mạng Internet.
_ Các địa chỉ Internet:
– Địa chỉ Internet.
– Địa chỉ để chỉ đường liên kết mạng.
– Mạng con (subnets).
– Nhược điểm của cách đánh địa chỉ Internet.
– Trật tự byte trong mạng.
_ Tương ứng địa chỉ Internet với địa chỉ vật lý:
– Giới thiệu.
– Giải quyết nhờ tương ứng động.
– Cache giải quyết địa chỉ.
– Thực hiện của giao thức ARP.
– Tóm tắt.
_ Giao thức Internet: chuyển gói tin không có liên kết :
– Giới thiệu.
– Kiến trúc của Internet và tính triết học.
– Hệ thống chuyển không liên kết.
– Mục đích của giao thức Internet.
– Gói tin Internet.
– Kích thước của gói tin, MTU mạng và phân đoạn.
– Vạch đường dẫn trong Internet.
– Cấu trúc vạch đường dẫn của Internet.
– Giải quyết các gói tin đến.
_ Giao thức Internet: các thông báo điều khiển và báo lỗi.
_ Giao thức gửi tin của người sử dụng (UDP).
_ Giao thức điều khiển truyền tin.
_ Hệ thống tên vùng.
_ Giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau.
_ An toàn tầng mạng.
_ An toàn tầng giao vận.
_ Các giao thức an toàn tầng ứng dụng của các mạng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Hòa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.37 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?dyyf2sdtjdm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *