Máy công cụ _ Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số

Máy công cụ trong vài thập kỷ gần đây số lượng tăng vọt ( máy CNC ) trong mọi lĩnh vực sản xuất. Nhược điểm chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ, như vận tốc cắt và lượng chạy dao được áp đặt bởi người lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta. Ngược lại, ý tưởng chứ đựng trong điểu khiển thích nghi của máy công cụ là cải thiển năng suất hoặc chi phí gia công nhờ tính toán và thiết đặt các thông số công nghệ tối ưu ngay trong quá trình gia công trên máy công cụ. Trên thực tế, điều khiển thích nghi là sự phát triển có tính logic của CNC….cnc
Link mediafire Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số

http://www.mediafire.com/?1uf6ab1ym5nbkvh

Tìm hiểu về gia công nhiều trục trên máy CNC

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.