Đồ án

Đồ án Công nghệ chế tạo máy thân đỡ với vật liệu là GX15-32

GD PP

Mục lục

I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết trang 3

II. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết trang 4

III. Xác định dạng sản xuất trang 4

IV. Chọn phương pháp chế tạo phôi trang 5

V. Tra cấp chính xác lỗ trang 5

VI. Kiểm tra độ bóng bề mặt gia công trang 5

VII. Chọn chuẩn trang 6

VIII. Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư

cho các bề mặt còn lại trang 7

IX. Tính chế độ cắt cho một nguyên công

và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại trang 10

X. Xác định thời gian nguyên công trang 34

XI. Thiết kế đồ gá cho nguyên công gia công lỗ  6,5 mm trang 40

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=285[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button