Đồ án

Đồ án Công nghệ chế tạo máy thiết kế chế tạo trục xe đạp

TRUC XE DAP

Mục lục Trang

I Mở Đầu. 3

II Chức năng làm việc của trục giữa xe đạp . 3

III Phân tích tính công nghệ trong kết cấu 3

của trục giữa xe đạp .

IV Xác định dạng sản xuất . 4

V Chọn phôi . 5

VI Thiết kế nguyên công . 5

A Lập thứ tự các nguyên công . 5

B Thiết kế nguyên công cụ thể . 6

VII Tra lượng dư gia công . 13

VIII Tính và tra chế độ cắt . 15

IX Tính và thiết kế đồ gá . 27

X Tài liệu tham khảo 31

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=289[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button