Chưa phân loại

Đồ án Công nghệ tiện cứng

tien cung

Mục lục

Lời nói đầu 1

I.Mở đầu về công nghệ tiện cứng 2

II.Trang thiết bị dùng trong công nghệ tiện cứng 3

III.Dụng cụ cắt 3

IV.Vật liệu dụng cụ cắt 4

1.CBN 100 5

2.CBN400 6

3.CBN420 6

4.CBN500: 6

5.CBN1000: 6

V.các thông số công nghệ 7

VI.Kết luận 8

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=66[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button