Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế dao phay

TK BANH RANG

I/ ĐẶC ĐIỂM, CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI.

Truyền động bánh răng theo phương ăn khớp được sử dụng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Chất lượng của truyền động chủ yếu phụ thuộc vào độ chính xác chế tạo bánh răng.

Quá trình cắt răng là quá trình cắt bỏ lớp kim loại ở rãnh giữa hai răng để tạo thành prôfin răng đảm bảo độ chính xác bước răng khi ăn khớp. độ đồng tâm của hai vòng tròn chia với tâm quay của bánh răng.

Độ chính xác của bánh răng phụ thuộc vào độ chính xác của dụng cụ cắt răng. Tuỳ theo từng phương pháp gia công răng cách hình thành prôfin răng người ta chia ra thành hai phương pháp cắt răng sau:

*Phương pháp I : Cắt răng theo phương pháp chép hình :

Ở đây prôfin răng của dụng cụ cắt hoạc hình chiếu của prôfin đó là bản chép nguyên hình của prôfin rãnh giữa các răng gia công bánh răng. Trong quá trình cắt prôfin của dụng cụ cắt ở tất cả các điểm đều trùng với prôfin của rãnh.

*Phương pháp II : Cắt răng theo phương pháp bao hình :

Ở đây prôfin của bánh răng được gia công là các đường bao của các vị trí khác nhau của lưỡi cắt dụng cụ cắt.

Tuỳ theo phương pháp gá dao ta có thể gia công được bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng trụ răng nghiêng (như hình vẽ).

Phân dao phay ra làm hai loại :

+Dao phay lăn răng thô để cắt sơ bộ của bánh răng trước khi xọc răng.

+ Dao phay lăn răng tinh để cắt bánh răng trước khi cà răng.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=207 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button