Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế máy thái thuốc lá

3.4.1.4. Thiết kế bộ truyền xích từ trục 3 đến bánh xe :

a/Chọn xích ống con lăn vì làm việc ở tốc độ nho.

b/ Định số răng, đĩa xích.

Tỉ số truyền ta cần I = 2,67

Trong thực tế thường lấy Z1min > 7 khi vận tốc và tải trọng nhỏ . Bảng 6.3 (2)

Ta chọn Z1 = 15

Z2 = i.Z1 = 2,67. 15 = 40

c/Định bước xích t :

hệ số điều kiện sử dụng : K = Kđ KA KO Kđc Kb Kc

Kđ = 1 tải trọng êm

KA = 1,25 Hệ số tính đến chiều dài xích

Ko = 1 Góc nghiêng nhỏ hơn 600

Kđc = 1,25 không điều chỉnh trục và căng xích được

Kc = 1 làm việc một ca

Kb = 0,8 Bôi trơn liên tục

Vậy K = 1. 1,25. 1. 1,25. 1. 0,8 = 1,25

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=160 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button