Đồ án Thiết kế máy uốn định hình xà gồ thép

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NHU CẦU CẤU KIÊN THÉP TẤM .2

1.1 Nhu cầu thép tấm hiện nay . . 2

1.2 Một số loại thép tấm và ứng dụng của nó . . 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ CÔNG NGHỆ UỐN ĐỊNH HÌNH . 5

2.1. Cơ sơ uốn định hình thép tấm. 5

2.1.1 Khái niệm . . . 5

2.1.2 Đặc điểm quá trình uốn. . 5

2.1.2.1 Xác định chiều dài phôi uốn . 5

2.1.2.2 Bán kính nhỏ nhất và lớn nhất . 7

2.1.3 Công thức tính lực uốn . 8

2.1.4 Tính đàn hồi khi uốn . 9

2.1.5 Giới hạn cho mỗi lần uốn . 11

2.2 Công nghệ uốn định hình thép tấm . 12

2.2.1 Uốn xà gồ bằng máy nhấn . 12

2.2.2. Uốn xà gồ bằng phương pháp uốn liên tục. 12

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ UỐN ĐỊNH HÌNH XÀ GỒ & TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC MÁY . 13

3.1 Nguyên lý uốn định hình xà gồ. 13

3.1.1 Giới thiệu về xà gồ thép . 13

3.1.2 Quá trình uốn xà gồ thép . 14

3.1.3 Các thiết bị chế tạo xà gồ thép . 17

3.1.3.1 Tạo xà gồ bằng máy nhấn . 17

3.1.3.2 Tạo xà gồ bằng phương pháp uốn liên tục . 17

3.2 So sánh và lựa chọn phương pháp thiết kế . 18

3.2.1 Đặc thù quá trình uốn xà gồ . 18

3.2.2 Thiết lập biên dạng và số lần uốn . 19

3.2.2.1 Xác định kích thước sản phẩm . 19

3.2.2.2 Bán kính uốn cho phép . 20

3.2.2.3 Xác định kích thước rộng của phôi . 21

3.2.2.4 Số lần uốn và thiết lập biên dạng . 22

a) Các phương pháp bố trí con lăn . 23

b) Thiết lập biên dạng . 24

3.3. Chọn phương án truyền động và bố trí trục uốn . 25

3.3.1 Chọn phương án truyền động cho trục uốn . 25

3.3.1.1 Truyền động cơ chí cho trục chính . 25

3.3.1.2 Truyền động bằng dầu ép . 26

3.3.2 Chọn hộp phân lực cho cơ cấu truyền động . 27

3.3.2.1 Truyền động bánh răng trung gian . 27

3.3.2.2 Truyền động bánh vít trục vít . 28

3.3.2.3 Truyền động bánh xích kết hợp với bánh răng . 28

3.3.3 Truyền động cho hệ thống dao cắt và đột lỗ . 29

3.3.3.1 Hệ thống dao cắt trước và đột lỗ bằng cơ khí . 30

3.3.3.2 Truyền động bằng thủy lực . 30

3.3.3.3 Hệ thống dao cắt sau . 31

3.4. Thiết kế động học . 32

3.4.1 Chọn vận tốc làm việc . 32

3.4.2 Giới thiệu sơ đồ động máy uốn xà gồ . 33

3.4.3 Chọn đường kính con lăn và phân phối tỉ số truyền . 34

3.4.4 Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền của máy . 36

3.4.5 Tính và chọn các bộ truyền của máy . 37

3.4.5.1 Tính và chọn bộ truyền xích . 37

3.4.5.2 Tính và chọn bộ truyền bánh răng truyền động từ lô dưới lên lô trên trong các cặp lô uốn . 40

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC & KẾT CẤU TOÀN MÁY . 47

4.1Thiết kế động lực học . 47

4.1.1 Tính áp lực lên các lô uốn . 47

4.1.2 Tính momen quay trục uốn . 50

4.1.3 Tính công suất động cơ . 52

4.2 Tính toán kết cấu may . 53

4.2.1 Thiết kế bộ truyền xích . 53

4.2.1.1 Định bước xích . 54

4.2.1.2 Định khoảng các trục và số mắt xích . 55

4.2.1.3 Đường kính vòng chia của đĩa xích . 55

4.2.1.4 Lực tác dụng lên trục . 56

4.2.2 Thiết kế một cặp bánh răng . 56

4.2.2.1 Chọn vật liệu làm bánh răng . 56

4.2.2.2 Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép . 56

4.2.2.3 Chọn hệ số tải trọng . 58

4.2.2.4 Chọn hệ số bề rộng răng . 58

4.2.2.5 Khoảng cách trục . 58

4.2.2.6 Vận tốc vòng của bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo . 58

4.2.2.7 Định hệ số tải trọng . 58

4.2.2.8 Xác định modul . 59

4.2.2.9 Kiểm nghiệm sức bền uốn của banh răng . 59

4.2.2.10 Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc của bánh răng . 59

4.2.2.11 Kiểm nghiêm bánh răng chịu quá tải đột ngột . 59

4.2.2.12 Lực tác dụng . 60

4.2.3 Thiết kế trục uốn . 60

4.2.3.1 Tính sơ bộ đường kính trục . 60

4.2.3.2 Tính gần đúng . 61

4.2.3.3 Kiểm nghiệm trụ theo hệ số an toàn . 64

4.2.4 Tính và chọn ổ lăn . 65

4.2.5 Tính và chọn then . 66

4.3. Tính toán thủy lục cho dây chuyền uốn . 67

4.3.1 Sơ đồ thủy lực cho máy uốn . 67

4.3.2 Tính toán hệ thống thủy lực cho máy uốn . 68

4.3.2.1 Tính toán cho động cơ thủy lực . 68

4.3.2.2 Tính toán cho hệ thống dao cắt trước . 68

4.3.2.3 Tính toán cho hệ thống dao đột lỗ . 69

4.3.2.4 Tính các thông số làm việc của bơm cung cấp cho hệ thống . 70

a) Chọn công suất bơm . 70

b) Chọn van tràn . 71

* Kiểu van bi . 71

* Kiểu van con trượt . 72

c) Ống dẫn áp lực . 73

d) Van tiết lưu . 74

e) Van servo . 76

4.4 Thiết kế dao cắt sau . 79

4.4.1 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động . 79

4.4.2 Tính toán cho hệ thống dao cắt sau . 80

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG . 82

5.1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa . 82

5.1.1 Khái niệm . 82

5.1.2 Phân loại . 82

5.1.3 Ý Nghĩa . 82

5.2. Hệ thống cấp phôi tự động trong may uốn xà gồ . 83

CHƯƠNG 6 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG . 86

6.1. Lý thuyết về PLC . 86

6.1.1 Giới thiệu sơ lược về điều khiển PLC . 86

6.1.2 Đặc điểm của bộ điều Khiển PLC . 87

6.1.3 Cấu trúc phân cứng PLC . 88

6.1.4 Các thiết bị điều khiển . 89

6.1.4.1 Thiết bị điều khiển khả lập trình SIMATIC S7-200 . 89

6.1.4.2 Thiết bị điều khiển khả lập trình SIMATIC S7-300 . 90

6.1.4.3 Thiết bị điều khiển khả lập trình SIMATIC S7-400 . 90

6.2 Hệ thông điều khiển tự động trên may uốn xà gồ . 91

6.2.1 Quy định về các ngõ ra vào 92

6.1.2 Chương trình điều khiển (SIEMENS) . 93

a) Giản đồ thời gian biểu diễn quá trình uốn xà gồ . 93

b) Sơ đồ điều khiển . 94

c) Chương trình PLC . 94

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=163 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *