Đồ án

Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng

DO AN LANG TRU

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

MỤC LỤC 2

ĐỀ BÀI 4

NỘI DUNG CỦA TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT MINH. 5

1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết: 5

2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: 6

3. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. 7

4. Xác định dạng sản xuất. 8

5. Chọn phương pháp chế tạo phôi: 9

6. Trình tự gia công cho chi tiết. 10

6.1. Xác định đường nối công nghệ. 10

6.2. Chọn phương pháp gia công. 10

6.3. Lập tiến trình công nghệ: 11

6.4. Thiết kế các nguyên công. 12

7. Tính lượng dư cho mỗi bề mặt gia công. 21

7.1. Xác định lượng dư khi gia công bề mặt 130h11 (Ra = 1,25 mm). 21

7.2. Tính lượng dư của các bề mặt còn lại. 24

8. Tính chế độ cắt. 25

8.1. Tốc độ cắt khi khoan được xác định như sau: 25

8.2. Momen xoắn Mx và lực chiều chục Po. 26

9. Tính thời gian gia công cơ bản cho mỗi nguyên công. 27

9.1. Nguyên công 3: Gia công tạo chẩn. 28

9.2. Nguyên công 4: Khoả mặt đầu, khoan lỗ và tiện tinh lỗ. 28

9.3. Nguyên công 5: Gia công mặt tròn xoay đạt  130h11 mm. 29

9.4. Nguyên công 6: Khoan bốn lỗ 8 mm. 30

9.5. Nguyên công 7: Gia công biên dạng răng. 30

9.6. Nguyên công 10: Mài bóng lỗ 20H7 sau khi nhiệt luyện. 30

10. Thiết kế đồ gá. 31

10.1. Xác định khoảng không gian tối đa của đồ gá. 31

10.2. Xác định phương pháp định vị: 32

10.3. Kết cấu chi tiết dùng để định vị. 32

10.4. Vị trí của chi tiết khi gia công cơ: 33

10.5. Xác định phương chiều và điểm đặt lực của lực cắt và lực kẹp chặt. 33

10.6. Xác định lực kẹp chặt cần thiết. 34

10.7. Xác định cơ cấu sinh lực kẹp chặt. 36

10.8. Chọn cơ cấu dẫn hướng và so dao. 37

10.9. Tính sai số chế tạo cho phép của đồ gá CT. 37

10.10. Các chi tiết đã sử dụng trong đồ gá. 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 41

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=272 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button