Chưa phân loại

Đồ án Tính toán và thiết kế máy ép cọc tĩnh

tinh toan coc tinh

LỜI NÓI ĐẦU . 4

Chương I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN MÓNG . 5

1.1. Giới thiệu 5

1.2. Các phương pháp gia cố nền móng . 6

1.2.1. Phương pháp khoan cọc nhồi . 6

1.2.2. Phương pháp đóng cọc bằng búa điezel . 7

1.2.3.Phương pháp xử lý nền bằng bấc thấm 7

1.2.4. Phương pháp ép cọc tĩnh . 8

Chương II. CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾMÁY ÉP CỌC TĨNH . 9

2.1. Máy ép cọc kiểu vít me . 11

2.2. Máy ép thuỷ lực bắt bulông 12

2.3. Máy ép kiểu quang treo . 13

Chương III. THIẾT KẾ TỔNG THỂ 16

3.1. Xác định kích thước khối bê tông 16

3.2. Xác định kích thước của máy . 17

3.2.1. Tính chiều dài máy 17

3.2.2. Xác địng chiều rộng máy . 19

3.2.3. Xác định chiều cao của khung tĩnh và khung động . 19

Chương IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC 20

4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế . 20

4.1.1. Nhiệm vụ của hệ thống truyền động thuỷ lực . 20

4.1.2. Yêu cầu của hệ thống truyền động thuỷ lực . 20

4.2. Sơ đồ hệ thống truyền động thuỷ lực 20

4.3. Các thông số của hệ thống truyền động thuỷ lực . 21

4.4. Tính chọn các bộ phận của hệ thống truyền động thuỷ lực . 21

4.4.1. Tính chọn xylanh . 21

4.4.2. Tính chọn bơm và công suất động cơ . 23

4.4.3. Chọn van phân phối 26

4.4.4. Tính toán thùng dầu . 27

4.4.5. Chọn ống dẫn và cút nối . 28

4.4.6. Chọn đồng hồ đo áp 29

Chương V. TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP

CỦA THÁP ĐỘNG VÀ THÁP TĨNH 30

5.1. Chế độ làm việc và phương pháp tính toán kết cấu thép . 30

5.2. Tính toán tháp động 32

5.2.1. Đặc điểm cấu tạo thấp động và lực tác dụng 32

5.2.2. Lựa chọn hình thức kết cấu . 33

5.2.3. Lực tác dụng lên tháp động . 33

5.2.4. Tính chọn mặt cắt thép góc, bản giằng . 34

5.2.4.1. Tính chọn thép góc . 34

5.2.4.2. Tính chọn mặt cắt bản giằng bên . 37

5.2.4.3. Tính toán liên kết bản giằng bên với thanh thép góc 42

5.2.4.5. Tính toán bản giằng sau 43

5.2.4.6. Tính bản giằng trước . 48

5.2.5. Tính cụm tai xylanh dưới 48

5.3. Tính toán kết cấu thép của tháp tĩnh . 51

5.3.1. Đặc điểm cấu tạo và lực tác dụng . 51

5.3.2. Lực tác dụng lên tháp 51

5.3.3. Tính chọn mặt cắt của thép làm khung và bản giằng 52

5.3.3.1. Tính chọn mặt cắt thép làm khung tĩnh . 52

5.3.3.2. Tính chọn bản giằng . 53

5.3.3.3. Tính liên kết bản giằng . 57

5.3.4. Tính cụm tai xylanh trên . 59

5.3.5. Tính quang treo . 62

5.3.5.1. Tính chọn mặt cắt quang treo . 62

5.3.5.2. Tính toán liên kết quang treo . 64

5.3.6. Tính đòn gánh 65

Chương VI. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM . 69

6.1. Tính toán thiết kế dầm trung gian 69

6.1.1. Đặc điểm kết cấu và hình thức lực chọn kết cấu 69

6.1.2. Lực tác dụng lên dầm trung gian 69

6.1.3. Giản đồ tính toán 70

6.1.4. Tính chọn mặt cắt cánh dầm . 71

6.1.4.1. Tính chọn sơ bộ mặt cắt dầm . 71

6.1.4.2. Kiểm tra mặt cắt đã chọn . 74

6.1.5. Tính toán thiết kế quang treo . 76

6.2. Tính toán thiết kế dầm đáy (dầm ngang) . 77

6.2.1. Đặc điểm kết cấu và hình thức lựa chọn kết cấu 77

6.2.2. Lực tác dụng lên dầm 77

6.2.3. Giản đồ tính toán . 78

6.2.4. Tính chọn mặt cắt dầm . 79

Chương VII. QUY TRÌNH LẮP DỰNG . 82

7.1. Công tác chuẩn bị để thi công máy ép cọc tĩnh 82

7.2. Quy trình lắp dựng 82

7.3. Quy trình thi công ép cọc . 87

 

Để đảm bảo tính hợp lý trong quá trình thiết kế thì em xin trình bày thêm phần tính

toán giá thành chế tạo. Phần này không có trong yêu cầu thiết kế

Chương VIII. TÍNH GIÁ THÀNH CHẾ TẠO . 90

8.1. Tính toán giá thành chế tạo kết cấu thép của máy . 90

8.1.1. Tính toán giá thành chế tạo khung động 90

8.1.1.1. Tính toán giá thành của các bản thép chế tạo khung 91

8.1.1.2. Tính toán giá thành các bản giằng 91

8.1.1.3. Tính toán giá thành que hàn chế tạo khung . 93

8.1.2. Tính toán giá thành chế tạo khung tĩnh . 96

8.1.2.1. Tính giá thành thép [22 để chế tạo khung tĩnh . 96

8.1.2.2. Tính giá thành thép bản để hàn vào thép [22 . 97

8.1.2.3. Tính toán giá thành các bản giằng 97

8.1.2.3. Tính toán giá thành chế tạo cụm tai xylanh trên . 99

8.1.2.5. Tính toán giá thành que hàn . 99

8.1.2.6. Tính toán giá thành chế tạo quang treo 100

8.1.3. Tính toán giá thành chế tạo dầm trung gian . 101

8.1.3.1. Tính toán giá thành kết cấu thép chế tạo dầm trung gian . 101

8.1.3.2. Tính toán giá thành que hàn . 102

8.1.4. Tính toán giá thành chế tạo dầm đáy . 103

8.1.4.1. Giá thành thép chế tạo dầm đáy . 103

8.1.4.2. Tính toán giá thành que hàn chế tạo dầm 104

8.2. Tính giá thành của bộ nguồn thuỷ lực 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=339 [/like-gate]

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button