Sinh hóa

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm – Ts.Trương Thị Minh Hạnh, 63 Trang

xcvPHẦN MỞ ĐẦU: ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH
1.1. Giới thiệu lịch sử các chất kháng sinh.
1.2. Định nghĩa kháng sinh.
1.3. Đơn vị đo kháng sinh.
1.4. Phân loại kháng sinh.
1.5. Phương pháp định lượng kháng sinh.
1.6. Giá trị sử dụng điều trị của kháng sinh.
1.7. Chức năng sinh học của kháng sinh (cơ chế sinh kháng sinh).
1.8. Hiện tượng  và bản chất của sự kháng thuốc.
1.9. Nguyên tắc điều hoà sinh tổng hợp kháng sinh.
PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ KHÁNG SINH
CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PENICILLIN
1.1. Điêm lịch sử phát hiện và công nghệ sản xuất Penicillin.
1.2. Cơ sở công nghệ sinh tổng hợp penicillin.
1.3. Qui trình sản xuất penicillin công nghiệp.
1.4. Lên men
1.5. Xử lý dịch lên men và tinh chế thu penicillin.
1.6. Sản xuất các chế phẩm beta-lac tam bán tổng hợp từ penicillin G.
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ CHẤT KHÁNG SINH KHÁC
PHẦN 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACXIN CHO NGƯỜI
3.1. Cơ sở sinh hóa của công nghệ sản xuất vacxin
3.2. Vacxin
3.3. Công nghệ sản xuất vac xin
3.4. Minh họa một vài qui trình sản xuất vacxin
PHẦN 4: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VITAMIN
4.1. CNSX   Ergosterol ( vitamin D2).
4.2. CNSX vitamin B12  ( riboflavin).
4.3. CNSX vitamin B12.( Cyanocobanamin
4.4. CNSX beta- caroten và vitamin C.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trương Thị Minh Hạnh
Kiểu tập tin : DOC

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?57u55umfbo1yu47
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button