Giáo trình chuyên đề lạnh

background

 

 

CHƯƠNG I : VẬN HÀNH , THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG LẠNH

 

 

 

1.1/ Thử  kín, thử bền hê thống lạnh :

 

Các thiết bị phải tuân theo nghiêm ngặt quy phạm về thiết bị áp lực

 

Chứa môi chất Pdư  ≥ 0,7 at.

 

* Không cần phải đăng kiểm đối với :

 

– Hệ thống lạnh nhỏ, lượng môi chất nạp vào dưới 5 kg .

 

– Các bình có thể tích £ 25l và pV £  200 ( p : at, V : l ). (và các bình có

 

p £ 0,7 at) .

 

– Các dàn chế tạo bằng các ống va đường kính trong của ống lớn nhất

 

£ 150 mm

 

1) Thử nghiệm khi xuất xưởng :

 

Bao gồm thử kín va thử bền thiết bị

 

* Môi chất thử :

 

-Hệ thống lạnh với môi chất là NH3   người ta dùng nước hoặc không khí.

 

-Hệ thống lạnh với môi chất là frêon < tác nhân thư tốt nhất la dùng N2

 

.Đối với hê thống lạnh nho co thê dùng không khí nén (phải được lọc ẩm cẩn

 

thận).Ngoài ra người ta còn co thê dùng dầu bôi trơn của máy nén lạnh thải ra đê thư sau khi lọc sạch .

 

* Thư kín : Kiểm tra sư ro rỉ của thiết bị ơ áp suất làm việc Plv . (van an toàn kẹp chì ơ áp suất 1,1 Plv)

 

+ Thiết bị phần cao áp :                 Pk  = Plv  =18 at .

 

+ Thiết bị phần trung áp va hạ áp: Pk  = Plv  =12 at.

 

* Thư bền : Đê kiểm tra kha năng chịu tải của thiết bị .Thiết bị phải không

 

bị biến dạng khi áp suất tải vượt qua áp suất làm việc 1 gia trị nào đo

 

+ Thiết bị phần cao áp :                Pk  = Plv  =24 at .

 

+ Thiết bị phần trung áp va hạ áp : Pk  = Plv  =15 at.

 

Duy trì áp suất thư bền trong vòng 10 phút ( Những người không co trách

 

nhiệm không được vào khu vực thử) . Khi thư bền ta dùng búa đê go kiểm khi rung.

 

Ngoài các thao tác thư bền , thử kín người ta còn phải siêu âm toàn bô mối hàn,đê kiểm tra mối hàn co bị ngậm xĩ hoặc bị rổ, mọt


 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/z5ptpzbjkji59p3/giao_trinh_chuyen_de_lanh_YZhvPv4Cy9_20130717045347_169747.doc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *