Giáo trình cơ học – Bạch Thành Công, 176 Trang

 

zxcLời nói đầu
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Động học chất điểm
Chương 3: Động lực học chất điểm
Chương 4: Hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính
Chương 5: Công và năng lượng
Chương 6: Hệ chất điểm
Chương 7: Vật rắn
Chương 8: Bài toán hai hạt và ứng dụng
Chương 9: Dao động
Chương 10: Đại cương về sóng
Chương 11: Thuyết tương đối hẹp
Chương 12: Cơ học chất lưu
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : internet
Tác giả : Bạch Thành Công
Kiểu tập tin : PDF

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?mksq1rbway5aa6w
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *