Thủy khí

Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng

co thuy luc

MỤC LỤC

trang

Chương 1 Một sốtính chất vật lý cơbản của chất lỏng 3

Chương 2 Tĩnh học chất lỏng 10

Chương 3 Động học chất lỏng 25

Chương 4 Động lực học chất lỏng 36

Chương 5 Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được 59

Chương 6 Chuyển động một chiều của chất khí 71

Chương 7 Tính toán thuỷlực đường ống 82

Chương 8 Lực tác động lên vật ngập trong lòng chất lỏng chuyển động 89

Chương 9 Lý thuyết thứnguyên và tương tự98

Chương 10 Máy thủy lực và trạm 107

Tài liệu tham khảo 115

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/hy44q6r6hy9a6x5/Giáo_trình_Cơ_học_thủy_khí_ứng_dụng.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button