Chưa phân loại

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 2

che tao may

Răng được tạo nên bởi sự lăn của côn chia b/răng gia công theo mặt phẳng chia của bánh dẹt dinh tưởng tượng (là b/răng côn có góc côn đỉnh = 1800)

Dụng cụ là một hoặc hai dao có lưỡi cắt thẳng (chính là răng của bánh dẹt sinh)

Chuyển động khứ hồi theo hướng côn chia của b/răng

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/a7slhlp7iw64btp/Giáo_trình_Công_nghệ_chế_tạo_máy_2.pdf[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button