Giáo trình công nghệ chế tạo máy – Phí Trọng Hảo | Ng Thanh Mai, 277 Trang

 

zxc
Phần 1. Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy
– Chương 1. Khái niệm và định nghĩa
– Chương 2. Chất lượng gia công chi tiết
– Chương 3. Chuẩn và gá đặt
– Chương 4. Phương pháp thiết kế, quy trình công nghệ
Phần 2. Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí
– Chương 5. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
– Chương 6. Các phương pháp gia công mặt phẳng
– Chương 7. Các phương pháp gia công mặt trụ ngoài
– Chương 8. Các phương pháp gia công lỗ
– Chương 9. Các phương pháp gia công rãnh then, then hoa
– Chương 10. Các phương pháp gia công ren
– Chương 11. Các phương pháp gia công răng
– Chương 12. Các phương pháp gia công bề mặt định hình
– Chương 13. Các phương pháp gia công đặc biệt
– Chương 14. Công nghệ gia công trên máy điều khiển số
– Chương 15. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình
Phần 3. Công nghệ lắp ráp
– Chương 16. Cơ sở công nghệ lắp ráp
– Chương 17. Lắp ráp một số mối lắp điển hình

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phí Trọng Hảo
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?4ll0dy0mxqb
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *