GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CNC – NXB GIÁO DỤC

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CNC - NXB GIÁO DỤC

MỤC LỤC:

1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CNC

2. HỆ ĐIỀU KHIỂN CNC

3. MÁY CÔNG CỤ CNC

4. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG

5. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH THEO HỆ FANUC 21
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?9kae4ixa080cn83
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *