Giáo trình Công nghệ kim loại – Tập 3 Hàn và cắt kim loại

kim loai

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Lời nói đầu

Chương I : HÀN KIM LOẠI

1.1 Khái niệm chung vềhàn kim loại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Phân loại các phương pháp hàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương II QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY

2.1 Quá trình luyện kim khi hàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Vũng hàn & những đặc điẻm của nó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Tổchức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn . . . . . . . . . . . .

Chương 3 HÀN HỒQUANG TAY

3.1 – Hồquang hàn và những đặc điểm của nó . . . . . . . . . . . . . .

3.2 – Ảnh hưởng của điện từtrường đối với hồquang khi hàn

3.3 – Phân loại hàn hồquang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 – Nguồn điện hàn và máy hàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 – Điện cực hàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 – Quá trình nóng chảy & dịch chuyển kim loại khi hàn

3.7 – Công nghệhàn hồquang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8 – Kỹthuật hàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.9 . Hàn hồquang bán tự động và tự động . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 4 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ

4.1 – Giới thiệu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 – Vật liệu hàn khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1 Khí ôxy kỹthuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.2 Khí axêtylen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.3 Các loại vật liệu khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 – Ngọn lữa hàn khí & ứng dụng của chúng . . . . . . . . .

4.4 – Thiết bịhàn khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 – Công nghệvà kỹthuật hàn khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 – Cắt kim loại bằng khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 5 HÀN TIẾP XÚC

5.1 – Sựhình thành mối hàn khi hàn tiếp xúc. . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 – Hàn tiếp xúc giáp mối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 – Hàn điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 – Hàn đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 6 KHUYẾT TẬT MỐI HÀN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

6.1 Chất lượng của mối hàn

6.2 Khuyết tật của mối hàn

6.3 Các phương pháp kiểm tra

6.3 Các biện pháp giảm ứng suất cho mối hàn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/ck7i1y9knib6s32/Giáo_trình_Công_nghệ_kim_loại_-_Tập_3_Hàn_và_cắt_kim_loại.pdf [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *