Giáo trình Điện Công Nghiệp – Ts.Nguyễn Bê, 197 Trang

 

Chương 1: TRANG BỊ ĐIỆN CÁC MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI
1.1. Các yêu cầu chính và những đặc điểm đặc trưng của trang bị điện và tự động hoá
1.2. Chọn hệ truyền động và tính chọn công suất động cơ truyền động
1.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ trong các máy cắt gọt kim loại 13
1.4. Điều khiển chương trình số các máy cắt gọt kim loại 16
Chương 2: TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN
2.1. Đặc điểm công nghệ 24
2.2. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính và ăn dao 25
2.4. Phương pháp chọn công suất động cơ truyền động chính của máy tiện 27
2.4. Những yêu cầu và đặc điểm đối với truyền động điện và trang bị điện
2.5. Một số sơ đồ điều khiển máy tiện điển hình 33
Chương 3: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY BÀO GIƯỜNG
3.1 Đặc điểm công nghệ 45
3.2. Phụ tải và phương pháp xác đinh công suất động cơ truyền động chính 48
3.3. Các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện của máy bào giường 54
3.4. Một số sơ đồ điều khiển máy bào giường điển hình 57
Chương4: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY DOA
4.1. Đặc điểm làm việc, yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện 73
4.2. Sơ đồ điều khiển máy doa ngang 2620 74
4.3. Sơ đồ truyền động máy doa toạ độ 2A450 79
Chương5: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY MÀI
5.1. Đặc điểm công nghệ 83
5.2. Các đặc điểm về truyền động điện và trang bị điện máy mài 85
5.3. Sơ đồ điều khiển máy mài 3A161 85
Chương 6: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÁN THÉP
6.1. Khái niệm chung về công nghệ cán thép 89
6.2. Các thông số cơ bản đặc trưng cho công nghệ cán thép 93
6.3. Tính mômen truyền động trục cán 97
6.4. Trang bị điện máy cán nóng quay thuận nghịch 99
Chương7: TRANG BỊ ĐIỆN CÁC MÁY NÂNG – VẬN CHUYỂN
7.1. Khái niệm chung 105
7.2. Phân loại các máy nâng – vận chuyển 105
7.3. Đặc điểm đặc trưng cho chế độ làm việc của hệ truyền động máy nâng – vận chuyển 108
7.4. Các hệ truyền động dùng trong các máy nâng – vận chuyển 109
Chương 8 TRANG BỊ ĐIỆN CẦU TRỤC
8.1. Khái niệm chung 111
8.2. Chế độ làm việc các động cơ truyền động các cơ cấu của cầu trục 112
8.3. Tính chọn công suất động cơ truyền động các cơ cấu chính của cầu trục 114
8.4. Các thiết bị điện chuyên dùng trong cầu trục 116
8.5. Một số sơ đồ khống chế cầu trục điển hình 124
Chương 9 TRANG BỊ ĐIỆN THANG MÁY
9.1. Khái niệm chung 132
9.2. Trang thiết bị của thang máy 134
9.3. Các thiết bị chuyên dùng của thang máy 136
9.4. Đặc tính và thông số của thang máy và máy nâng 138
9.5. Tính chọn công suất động cơ truyền động thang máy và máy nâng 139
9.6. Ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc và độ giật đối với hệ truyền động thang máy 142
9.7. Dừng chính xác buồng thang 143
9.8. Các hệ truyền động dùng trong thang máy và máy nâng 146
9.9. Một số sơ đồ khống chế thang máy điển hình 147
9.10 Những thiết bị đặc biệt dùng trong các thang máy hiện đại 151
Chương 10 TRANG BỊ ĐIỆN MÁY XÚC
10.1 Khái niệm chung 156
10.2 Kết cấu và cấu tạo của máy xúc 158
10.3 Các yêu cầu cợ bản đối với hệ truyền động các cợ cấu của máy xúc 160
10.4 Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc 162
10.5 Tính chọn công suất động cơ truyền động các cơ cấu chính của máy xúc 166
10.6 Một số sơ đồ khống chế máy xúc điển hình 173
Chương 11 TRANG BỊ ĐIỆN CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN TỤC
11.1 Khái niệm chung 182
11.2 Cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục 182
11.3 Các yêu cầu chính đối với hệ chuyển động các thiết bị vận tải liên tục 187
11.4 Tính chọn công suất động cơ truyền động các thiết bị vận tải liên tục 187
11.5 Một số sơ đồ khống chế điển hình 190

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Bê
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?wzj0n3d1kjq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *