Chưa phân loại

Giáo trình Hàn tàu

han tau

Khi hàn phần ở giữa của tấm được nung nóng nhiều (có xu hướng giãn nở

nhiều) thì bị nén, còn các phần nung nóng ít và nguội thì bị kéo. Sau khi hàn

nhiệt độ theo tiết diện ngang của tấm sẽ dần dần cân bằng, khi nguội các phần

của tấm sẽ co lại. Biến dạng dọc co rút ở phần giữa phải lớn hơn vì ở đó nhiệt độ

cao hơn. Nhưng biến dạng co rút thực tế tất cả các phần của tấm phải bằng nhau

theo giả thiết tiết diện phẳng, bởi vậy phần giữa của tấm khi nung nóng bị nén

dọc thì sau khi nguội hoàn toàn nó sẽ trở lên bị kéo. Những phần tiếp đó không

có sự co như phần giữa thì lại bị nén.Trạng thái ứng suất đó gọi là “ứng suất dư”

trong vật hàn. ứng suất dư trong kết cấu hàn kết hợp với ứng suất sinh ra do

ngoại lực tác dụng khi làm việc sẽ có thể làm giảm khả năng làm việc của kết

cấu và tạo khả năng xuất hiện những vét nứt, gãy trong chúng. Biến dạng hàn

thường làm sai lệch hình dáng và kích thước của các kết cấu, do đó sau khi hàn

phải tiến hành các công việc sửa, nắn.

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/6j2700cqrry6622/Giáo_trình_Hàn_tàu.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button