Giáo trình Lập trình căn bản PHP – Phạm Hữu Khang, 142 Trang

Bài 1 : Giớ thiệu chung về PHP
Bài 2 : Tìm hiểu cú pháp và 1 số phương pháp cơ bản của PHP
Bài 3 :  Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP
Bài 4 : Biến form và phương thức dạng $HTTP_POST_VARS và $HTTP_GET_VARS của PHP
Bài 5 :  Đối tượng sesion và 1 số đối tượng khác
Bài 6 :  Khai báo hàm , chền tập tin & tập tin dùng chung
Bài 7 :  Cách xử lí chuỗi , mảng , kiểu datatime trong PHP
Bài 8 :  Thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL
Bài 9 :  PHP & DATABASE
Bài 10 : Xóa , lập dữ liệu dạng mảng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Hữu Khang
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.84 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?z2zmykjdzz2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *