Giáo trình Matlab: Cài đặt Matlab

Untitled

Phần 1: Cơ sở Matlad

Phần 2: Thư viện toán học kiểu kí tự

Phần 3: Ma trận và mảng trong Matlad

Phần 4: Đồ họa trong Matlad

Phần 4b: Ma trận và các phép toán về ma trận

Phần 5: Cơ sở phương pháp tính

Phần 5b: Đồ họa trong Matlad

Phần 6: Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sử dụng của Simulink

Phần 6b: Ứng dụng tính toán trong Matlab

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/wgcmshgvh0mvwci/giao_trinh_matlab_53_AeX1oEaFm9_20130718090952_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *