Giáo trình môn học Lập trình Windows Visual C++ với MFC, 272 Trang

Chương 0 – Ôn tập lý thuyết C/C++

Chương 1 – Các vấn đề cơ bản của ứng dụng Windows và MFC

– Giới thiệu khung ứng dụng Widows và xây dựng chương trình mẫu với MFC

– Xử lý vẽ hình trong ứng dụng Windows

– Xử lý bàn phím/Chuột trong ứng dụng Windows

– Các lớp MFC Collection

– Truy xuất File (I/O) và Serialization

– Các lớp MFC của các điều khiển Windows

– Dialog box, Common Dialog và Property Sheet

– Một số điều khiển trong Windows 9.x

Chương 2 – Cấu trúc Document – View của MFC Windows App

– Giới thiệu Document – View và SDI

– Các kiểu View

– Multi-Document, Multi-View và MDI

Chương 3 – Xử lý hệ thống

Chương 4 – Lập trình cơ sở dữ liệu với MFC 214

Chương 5 – MFX và Active X

Chương 6 – Bài thực hành

Chương 7 – Bài tập tổng hợp

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Chánh Thành
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.42 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?vqyxjn9yret
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *