Giáo Trình Nhập Môn Tin Học – Nguyễn Đức Cương, 888 Trang

 

http://www.thuvienso.info Từ “computer” xuất phát từ từ “compute” có nghĩa là tính toán. Do đó một máy tính thường được biết như là thiết bị tính toán có thể thực hiện phép toán số học với tốc độ cực lớn. Ngày nay, hơn 80% công việc được thực hiện bởi máy tính là không phải của toán học hoặc số học tự nhiên. Vì vậy, máy tính có thể được định nghĩa như thiết bị vận hành trên dữ liệu. Dữ liệu có thể là bất cứ thứ gì như các hệ dữ liệu của các ứng dụng khác nhau. Ví dụ sử dụng máy tính cho việc tuyển dụng nhân sự, hoặc quản lý điểm của các sinh viên trong những môn học khác nhau, hay quản lý những thông tin chi tiết (tên, tuổi, giới tính,…) của nhiều hành khách khác nhau cho việc đặt vé máy bay hay tàu hỏa, hoặc các loại ứng dụng khác nhau trong liên quan đến các lãnh vực nghiên cứu khoa học, y học, thương mại, giải trí…
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Cấu trúc tổng quát của máy tính
Chương 3. Hệ thống số
Chương 4. Mã máy
Chương 5. Sự tính toán trong máy tính
Chương 6. Đại số boolean và mạch logic
Chương 7. Bộ xử lý và bộ nhớ
Chương 8. Thiết bị lưu trữ thứ cấp
Chương 9. Thiết bị nhập – xuất
Chương 10. Phần mềm máy tính
Chương 11. Lập kế hoạch viết chương trình trên máy tính
Chương 12. Ngôn ngữ máy
Chương 13. Cài đặt và vận hành hệ thống
Chương 14. Hệ điều hành
Chương 15. Các gói phần mềm ứng dụng
Chương 16. Xử lý dữ liệu
Chương 17. Mạng máy tính và truyền dữ liệu
Chương 18. Internet
Chương 19. Đa phương tiện
Chương 20. Sự phân loại của máy tính

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Đức Cương
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 43.3MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?zmdz3mzndmi
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *