Giáo trình Phần tử tự động

dk tudong

Cảm biến điện trở:

– Định nghĩa : cảm biến điện trởlà cảm biến mà đương lượng đầu vào là

các di chuyển cơ(thẳng hoặc quay) còn đương lượng đầu ra là sựbiến đổi

điện trởtương ứng.

– Phân loại : 3 loại

+ Cảm biến điện trởdây quấn

+ Cảm biến điện trởtiếp xúc

+ Cảm biến điện trởbiến dạng

1.Cảm biến điện trởdây quấn :

– Cấu tạo, nguyên lý làm việc giống nhưmột biến trở điều chỉnh. Đương

lượng đầu vào là đương lượng vào tác động trực tiếp vào tiếp điểm động cảm

biến dẫn đến trịsố đầu ra cảm biến biến đổi tương ứng. Tiếp điểm động cảm

biến có thểchuyển động thẳng hoặc quay

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/y7aod2sw22r3uil/giao_trinh_phan_tu_tu_dong_.pdf[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *