Giáo trình thiết bị trao đổi nhiệt – Nguyễn Bốn, 31 Trang

 

Chương 1. Các khái niệm chung
1.1. Định nghĩa và phân loại các thiết bị trao đổi nhiệt.
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật chung cho mọi TBTĐN.
Chương 2: Tính nhiệt cho thiết bị TĐN
2.1. Các bước tính thiết kế một thiết bị trao đổi nhiệt.
2.2. Tính nhiệt thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.
2.3. Tính kiểm tra TBTĐN.
2.4. Ví dụ về tính thiết kế TBTĐN kiểu ống lồng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Bốn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?5yzhunye14t
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *